Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Rejestr zmian
CZCIONKAM
 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   »
Data zmiany Podjęte działanie Redaktor
26.02.2021 15:24 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:24 Dodanie załącznika Oświadczenie Dochód Niepodlegający Opodatkowaniu do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:23 Dodanie załącznika Druk upoważnienia do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:23 Dodanie załącznika Druk oświadczenia do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:22 Dodanie załącznika Zaświadczenie do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:21 Dodanie załącznika Oświadczenie o stanie majątkowym do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:21 Dodanie załącznika Wniosek do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:20 Dodanie załącznika Uchwała nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:20 Usunięcie załącznika Uchwała nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz sch z podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:19 Dodanie załącznika Uchwała nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. do podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:17 Dodanie podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:14 Przeniesienie do archiwum podstrony Schronienie. Piotr Frysz
26.02.2021 15:07 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 15:05 Dodanie załącznika Druk zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 15:04 Dodanie załącznika Druk zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez fizjoterapeutę do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 15:03 Dodanie załącznika Druk zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do przyznania usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 15:00 Dodanie załącznika Oświadczenie o stanie majątkowym do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:59 Dodanie załącznika Wniosek do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:59 Dodanie załącznika Zarządzenie nr 78/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r., do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:58 Dodanie załącznika Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:57 Dodanie załącznika Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Bełchatowie Procedury dotyczącej realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z załącznikami, do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:56 Dodanie załącznika Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania, do podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:51 Dodanie podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
26.02.2021 14:47 Przeniesienie do archiwum podstrony Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Piotr Frysz
19.02.2021 14:47 Zaakceptowanie i opublikowanie ogłoszenia, komunikatu Planowany Kalendarz wypłat świadczeń w kasie MOPS i na rachunki bankowe w marcu i kwietniu 2021r.. Piotr Frysz
19.02.2021 14:47 Edycja ogłoszenia, komunikatu Planowany Kalendarz wypłat świadczeń w kasie MOPS i na rachunki bankowe w marcu i kwietniu 2021r.. Piotr Frysz
19.02.2021 14:46 Edycja ogłoszenia, komunikatu Planowany Kalendarz wypłat świadczeń w kasie MOPS i na rachunki bankowe w marcu i kwietniu 2021r.. Piotr Frysz
19.02.2021 14:44 Dodanie ogłoszenia, komunikatu Planowany Kalendarz wypłat świadczeń w kasie MOPS i na rachunki bankowe w marcu i kwietniu 2021r.. Piotr Frysz
15.02.2021 11:11 Zaakceptowanie i opublikowanie ogłoszenia, komunikatu BANK ŻYWNOŚCI - ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA. Ryszard Leszczyński
15.02.2021 10:43 Zaakceptowanie i opublikowanie ogłoszenia, komunikatu BANK ŻYWNOŚCI - ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA. Ryszard Leszczyński
 
  odwiedzin: 3.393.893 / online: 5  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP