Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Statystyki
CZCIONKAM
 
Podstrona Wykres Procent Odsłon 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze0% 131  
SchronienieSchronienie0% 132  
Deklaracja dostepnościDeklaracja dostepności0% 1.796  
Przetargi ogłoszone przez ZZM (zamknięte).Przetargi ogłoszone przez ZZM (zamknięte).0% 2.460  
Przetargi ogłoszone przez ZZM (otwarte).Przetargi ogłoszone przez ZZM (otwarte).0% 2.764  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 2.847  
SprawozdaniaSprawozdania0% 3.191  
Jednorazowe świadczenie - program „Za życiem”Jednorazowe świadczenie - program „Za życiem”0% 3.200  
Świadczenie rodzicielskie - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.Świadczenie rodzicielskie - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.0% 3.569  
Świadczenie rodzicielskie - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.Świadczenie rodzicielskie - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.0% 3.636  
Świadczenie pielęgnacyjne - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.Świadczenie pielęgnacyjne - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.0% 3.751  
Świadczenie pielęgnacyjne - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.Świadczenie pielęgnacyjne - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.0% 3.764  
Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.0% 3.805  
Zasiłek rodzinny - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.Zasiłek rodzinny - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.0% 3.817  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.0% 3.840  
Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na nowy okres zasiłkowy od 1   listopada 2017 r.0% 3.858  
Zasiłek rodzinny - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.Zasiłek rodzinny - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.0% 3.907  
Świadczenie wychowawcze - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 rŚwiadczenie wychowawcze - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 r0% 3.913  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 r.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 r.0% 4.018  
Świadczenie wychowawcze - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.Świadczenie wychowawcze - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.0% 4.171  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.0% 4.400  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 4.592  
Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiegoCentrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego0% 4.676  
RezultatyRezultaty0% 4.687  
Zasiłek pielęgnacyjny - drukiZasiłek pielęgnacyjny - druki0% 4.721  
Program profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych tymProgram profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych tym0% 4.759  
Dla kogo terapia?Dla kogo terapia?0% 4.761  
Działania w ramach projektuDziałania w ramach projektu0% 4.849  
Ogłoszenia o naborzeOgłoszenia o naborze0% 4.868  
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego0% 4.914  
Program psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinieProgram psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie0% 4.976  
KontaktKontakt0% 5.000  
Program profilaktyczno-socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożProgram profilaktyczno-socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagroż0% 5.033  
Struktura organizacyjna MOPSStruktura organizacyjna MOPS0% 5.060  
Co to jest przemoc?Co to jest przemoc?0% 5.175  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 5.179  
RezultatyRezultaty0% 5.186  
Zasiłek dla opiekunaZasiłek dla opiekuna0% 5.214  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 5.245  
RezultatyRezultaty0% 5.256  
Program psychoedukacyjny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymProgram psychoedukacyjny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczym0% 5.288  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.0% 5.291  
KontaktKontakt0% 5.443  
Wsparcie dla senioraWsparcie dla seniora0% 5.516  
Program wychodzenia z bezdomnościProgram wychodzenia z bezdomności0% 5.602  
Majątek będący w dyspozycji jednostkiMajątek będący w dyspozycji jednostki0% 5.742  
KontaktKontakt0% 5.759  
OdpowiedziOdpowiedzi0% 5.763  
testtest0% 5.874  
Działania w ramach projektuDziałania w ramach projektu0% 5.979  
Zasiłek stałyZasiłek stały0% 6.069  
Działania w ramach projektuDziałania w ramach projektu0% 6.128  
Pomoc zwrotnaPomoc zwrotna0% 6.362  
Budżet jednostki i jego realizacjaBudżet jednostki i jego realizacja0% 6.386  
Zespół InterdyscyplinarnyZespół Interdyscyplinarny0% 6.476  
Wsparcie rodziny- asystent rodzinyWsparcie rodziny- asystent rodziny0% 6.500  
Praca socjalnaPraca socjalna0% 6.632  
PosiłekPosiłek0% 6.641  
Jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - „Za życiem”Jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - „Za życiem”0% 6.733  
Kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznejKierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej0% 6.756  
Zasiłek okresowyZasiłek okresowy0% 6.767  
Kierowanie do domu pomocy społecznejKierowanie do domu pomocy społecznej0% 6.778  
Świadczenia rodzicielskieŚwiadczenia rodzicielskie0% 6.901  
Specjalny zasiłek celowySpecjalny zasiłek celowy0% 6.901  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze0% 6.908  
PosiłekPosiłek0% 6.946  
Uwierz w siebie I - VI 2015Uwierz w siebie I - VI 20150% 7.064  
Zasady odpłatności za świadczenia pomocy społecznejZasady odpłatności za świadczenia pomocy społecznej0% 7.119  
Zasiłek celowyZasiłek celowy0% 7.124  
Akt tworzącyAkt tworzący0% 7.348  
Wymagane dokumentyWymagane dokumenty0% 7.355  
Udostępnianie informacji publicznejUdostępnianie informacji publicznej0% 7.463  
Programy MOPSProgramy MOPS0% 7.712  
ZadaniaZadania0% 7.724  
Uwierz w siebie 2014Uwierz w siebie 20140% 8.048  
Wymagane dokumentyWymagane dokumenty0% 8.088  
Zasiłek celowy zwrotnyZasiłek celowy zwrotny0% 8.095  
Podstawa prawna działalnościPodstawa prawna działalności0% 8.169  
Świadczenia pielęgnacyjneŚwiadczenia pielęgnacyjne0% 8.202  
Kalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPSKalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS0% 8.210  
Zasiłek pielęgnacyjnyZasiłek pielęgnacyjny0% 8.350  
PROMYKPROMYK0% 8.423  
Gdzie szukać pomocy?Gdzie szukać pomocy?0% 8.473  
Mieszkanie chronioneMieszkanie chronione0% 8.824  
Formy pomocyFormy pomocy0% 8.835  
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczejOświadczenia o stanie kontroli zarządczej0% 9.134  
Zasiłek dla opiekunaZasiłek dla opiekuna0% 9.353  
Program Rewitalizacji Społecznej "Dobre re-akcje"Program Rewitalizacji Społecznej 0% 9.384  
Zasiłek stałyZasiłek stały0% 9.526  
STERSTER0% 9.606  
Rejony socjalneRejony socjalne0% 10.285  
Specjalny zasiłek opiekuńczySpecjalny zasiłek opiekuńczy0% 10.323  
Zapomoga z tytułu urodzenia dzieckaZapomoga z tytułu urodzenia dziecka0% 11.184  
Dodatki do zasiłku rodzinnegoDodatki do zasiłku rodzinnego0% 11.777  
Poradnictwo specjalistycznePoradnictwo specjalistyczne0% 11.995  
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny0% 14.304  
Zasiłek celowyZasiłek celowy0% 15.994  
Zasiłek rodzinnyZasiłek rodzinny0% 16.739  
Zasiłek okresowyZasiłek okresowy1% 18.056  
Świadczenia WychowawczeŚwiadczenia Wychowawcze1% 30.116  
PracaPraca1% 34.843  
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnychPostępowanie wobec dłużników alimentacyjnych1% 37.718  
Zasiłki dla opiekunówZasiłki dla opiekunów1% 39.450  
Przeciwdziałanie przemocy w rodziniePrzeciwdziałanie przemocy w rodzinie1% 40.660  
Polityka plików "cookie"Polityka plików 1% 41.100  
Archiwalna strona wwwArchiwalna strona www1% 41.234  
Archiwalna strona BIPArchiwalna strona BIP1% 43.207  
RedaktorzyRedaktorzy1% 44.092  
Pytania do DyrektoraPytania do Dyrektora1% 44.098  
Finanse i mienieFinanse i mienie1% 44.379  
Fundusz alimentacyjnyFundusz alimentacyjny1% 45.499  
PocztaPoczta1% 45.565  
ŚwietliceŚwietlice1% 47.553  
Świadczenia z pomocy społecznejŚwiadczenia z pomocy społecznej1% 50.347  
Instrukcja użytkownika BIPInstrukcja użytkownika BIP2% 51.259  
Do kontaktuDo kontaktu2% 51.433  
Druki do pobraniaDruki do pobrania2% 54.984  
Wyniki wyszukiwaniaWyniki wyszukiwania2% 55.037  
Świadczenia rodzinneŚwiadczenia rodzinne2% 55.590  
Świadczenie Dobry StartŚwiadczenie Dobry Start2% 58.893  
O OśrodkuO Ośrodku2% 62.472  
KontaktKontakt2% 62.860  
Mapa serwisuMapa serwisu2% 74.684  
StatystykiStatystyki2% 75.180  
Projekty unijneProjekty unijne2% 79.573  
Rejestr zmianRejestr zmian5% 179.816  
Zamówienia publiczneZamówienia publiczne6% 192.344  
Strona głównaStrona główna8% 277.876  
Ogłoszenia, komunikatyOgłoszenia, komunikaty23% 794.363  
 
  odwiedzin: 3.520.964 / online: 9  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP