Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Statystyki
CZCIONKAM
 
Podstrona Wykres Procent Odsłon 
Program „Czyste Powietrze”Program „Czyste Powietrze”0% 197  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze0% 407  
SchronienieSchronienie0% 436  
Przetargi ogłoszone przez ZZM (zamknięte).Przetargi ogłoszone przez ZZM (zamknięte).0% 2.682  
Przetargi ogłoszone przez ZZM (otwarte).Przetargi ogłoszone przez ZZM (otwarte).0% 2.995  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 3.196  
Jednorazowe świadczenie - program „Za życiem”Jednorazowe świadczenie - program „Za życiem”0% 3.559  
SprawozdaniaSprawozdania0% 3.644  
Świadczenie rodzicielskie - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.Świadczenie rodzicielskie - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.0% 3.957  
Świadczenie rodzicielskie - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.Świadczenie rodzicielskie - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.0% 3.994  
Świadczenie pielęgnacyjne - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.Świadczenie pielęgnacyjne - druki na stary okres świadczeniowy do 31 października 2017 r.0% 4.128  
Świadczenie pielęgnacyjne - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.Świadczenie pielęgnacyjne - druki na nowy okres świadczeniowy po 31 października 2017 r.0% 4.132  
Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.0% 4.157  
Zasiłek rodzinny - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.Zasiłek rodzinny - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.0% 4.202  
Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.Specjalny zasiłek opiekuńczy - druki na nowy okres zasiłkowy od 1   listopada 2017 r.0% 4.214  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.0% 4.242  
Zasiłek rodzinny - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.Zasiłek rodzinny - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.0% 4.276  
Świadczenie wychowawcze - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 rŚwiadczenie wychowawcze - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 r0% 4.278  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 r.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - druki na stary okres świadczeniowy do 30 września 2017 r.0% 4.412  
Świadczenie wychowawcze - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.Świadczenie wychowawcze - druki na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 r.0% 4.537  
Deklaracja dostepnościDeklaracja dostepności0% 4.571  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r.0% 4.781  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 4.955  
RezultatyRezultaty0% 5.040  
Program profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych tymProgram profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych tym0% 5.111  
Dla kogo terapia?Dla kogo terapia?0% 5.123  
Zasiłek pielęgnacyjny - drukiZasiłek pielęgnacyjny - druki0% 5.126  
Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiegoCentrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego0% 5.179  
Działania w ramach projektuDziałania w ramach projektu0% 5.208  
Ogłoszenia o naborzeOgłoszenia o naborze0% 5.223  
Program psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinieProgram psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie0% 5.312  
KontaktKontakt0% 5.321  
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego0% 5.346  
Program profilaktyczno-socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożProgram profilaktyczno-socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagroż0% 5.389  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 5.512  
RezultatyRezultaty0% 5.524  
Informacje ogólneInformacje ogólne0% 5.593  
RezultatyRezultaty0% 5.595  
Struktura organizacyjna MOPSStruktura organizacyjna MOPS0% 5.607  
Co to jest przemoc?Co to jest przemoc?0% 5.620  
Program psychoedukacyjny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymProgram psychoedukacyjny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczym0% 5.622  
Zasiłek dla opiekunaZasiłek dla opiekuna0% 5.658  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - druki na stary okres zasiłkowy do 31 października 2017 r.0% 5.717  
KontaktKontakt0% 5.799  
Program wychodzenia z bezdomnościProgram wychodzenia z bezdomności0% 5.976  
KontaktKontakt0% 6.070  
testtest0% 6.198  
Majątek będący w dyspozycji jednostkiMajątek będący w dyspozycji jednostki0% 6.223  
Działania w ramach projektuDziałania w ramach projektu0% 6.319  
Działania w ramach projektuDziałania w ramach projektu0% 6.475  
Zasiłek stałyZasiłek stały0% 6.533  
Pomoc zwrotnaPomoc zwrotna0% 6.772  
Budżet jednostki i jego realizacjaBudżet jednostki i jego realizacja0% 6.843  
Wsparcie rodziny- asystent rodzinyWsparcie rodziny- asystent rodziny0% 6.880  
Zespół InterdyscyplinarnyZespół Interdyscyplinarny0% 6.948  
Praca socjalnaPraca socjalna0% 7.014  
PosiłekPosiłek0% 7.087  
Kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznejKierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej0% 7.120  
Zasiłek okresowyZasiłek okresowy0% 7.245  
Kierowanie do domu pomocy społecznejKierowanie do domu pomocy społecznej0% 7.251  
PosiłekPosiłek0% 7.316  
Specjalny zasiłek celowySpecjalny zasiłek celowy0% 7.342  
Świadczenia rodzicielskieŚwiadczenia rodzicielskie0% 7.395  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze0% 7.395  
Jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - „Za życiem”Jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - „Za życiem”0% 7.450  
Uwierz w siebie I - VI 2015Uwierz w siebie I - VI 20150% 7.569  
Zasady odpłatności za świadczenia pomocy społecznejZasady odpłatności za świadczenia pomocy społecznej0% 7.612  
Zasiłek celowyZasiłek celowy0% 7.619  
Wymagane dokumentyWymagane dokumenty0% 7.838  
Akt tworzącyAkt tworzący0% 7.860  
Udostępnianie informacji publicznejUdostępnianie informacji publicznej0% 8.024  
Programy MOPSProgramy MOPS0% 8.235  
ZadaniaZadania0% 8.236  
Wsparcie dla senioraWsparcie dla seniora0% 8.341  
Uwierz w siebie 2014Uwierz w siebie 20140% 8.532  
Zasiłek celowy zwrotnyZasiłek celowy zwrotny0% 8.554  
Podstawa prawna działalnościPodstawa prawna działalności0% 8.652  
Kalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPSKalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS0% 8.661  
Wymagane dokumentyWymagane dokumenty0% 8.685  
Świadczenia pielęgnacyjneŚwiadczenia pielęgnacyjne0% 8.720  
Zasiłek pielęgnacyjnyZasiłek pielęgnacyjny0% 8.862  
PROMYKPROMYK0% 8.951  
Gdzie szukać pomocy?Gdzie szukać pomocy?0% 9.000  
Formy pomocyFormy pomocy0% 9.353  
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczejOświadczenia o stanie kontroli zarządczej0% 9.712  
Zasiłek dla opiekunaZasiłek dla opiekuna0% 9.861  
Zasiłek stałyZasiłek stały0% 9.963  
Program Rewitalizacji Społecznej "Dobre re-akcje"Program Rewitalizacji Społecznej 0% 10.012  
STERSTER0% 10.237  
Specjalny zasiłek opiekuńczySpecjalny zasiłek opiekuńczy0% 10.831  
Rejony socjalneRejony socjalne0% 10.871  
Mieszkanie chronioneMieszkanie chronione0% 11.650  
Zapomoga z tytułu urodzenia dzieckaZapomoga z tytułu urodzenia dziecka0% 11.985  
Dodatki do zasiłku rodzinnegoDodatki do zasiłku rodzinnego0% 12.277  
Poradnictwo specjalistycznePoradnictwo specjalistyczne0% 12.496  
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny0% 14.923  
Zasiłek celowyZasiłek celowy0% 16.514  
Zasiłek rodzinnyZasiłek rodzinny0% 17.302  
Zasiłek okresowyZasiłek okresowy1% 18.413  
Świadczenia WychowawczeŚwiadczenia Wychowawcze1% 34.303  
PracaPraca1% 38.768  
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnychPostępowanie wobec dłużników alimentacyjnych1% 41.824  
Zasiłki dla opiekunówZasiłki dla opiekunów1% 43.554  
Przeciwdziałanie przemocy w rodziniePrzeciwdziałanie przemocy w rodzinie1% 44.787  
Polityka plików "cookie"Polityka plików 1% 45.215  
Archiwalna strona wwwArchiwalna strona www1% 45.284  
Archiwalna strona BIPArchiwalna strona BIP1% 47.522  
Finanse i mienieFinanse i mienie1% 48.522  
RedaktorzyRedaktorzy1% 49.304  
Fundusz alimentacyjnyFundusz alimentacyjny1% 49.691  
PocztaPoczta1% 49.811  
ŚwietliceŚwietlice1% 51.783  
Świadczenia z pomocy społecznejŚwiadczenia z pomocy społecznej2% 54.572  
Do kontaktuDo kontaktu2% 56.479  
Instrukcja użytkownika BIPInstrukcja użytkownika BIP2% 56.810  
Druki do pobraniaDruki do pobrania2% 59.699  
Świadczenia rodzinneŚwiadczenia rodzinne2% 59.796  
Wyniki wyszukiwaniaWyniki wyszukiwania2% 59.932  
O OśrodkuO Ośrodku2% 66.958  
KontaktKontakt2% 67.235  
Mapa serwisuMapa serwisu2% 78.903  
StatystykiStatystyki2% 80.504  
Projekty unijneProjekty unijne2% 87.593  
Rejestr zmianRejestr zmian6% 206.355  
Zamówienia publiczneZamówienia publiczne6% 214.555  
Strona głównaStrona główna8% 291.118  
Ogłoszenia, komunikatyOgłoszenia, komunikaty24% 880.668  
 
  odwiedzin: 3.836.781 / online: 9  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP