Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Świetlice
CZCIONKAM
 
Świetlice

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR) jest placówką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Mieści się przy ul. Okrzei 1a, 97-400 Bełchatów, kontakt telefoniczny (044) 632 22 29

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zapewnia pomoc dzieciom z rodzin, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Pomoc rodzinie z dziećmi to jeden z priorytetowych celów, jaki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje w ramach swoich zadań. Działanie to stwarza warunki do prowadzenia kompleksowej pracy socjalnej z rodziną.

Niewątpliwym atutem Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie jest kadra pracownicza. Pracują tu zarówno osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym, jak i osoby młode wnoszące do pracy dużo pozytywnej energii. Pracę wychowawców wspierają pracownicy kulturalno-oświatowi, nauczyciel wychowania fizycznego, a także specjaliści: psychologowie, pedagodzy z uprawnieniami w zakresie logopedii i oligofrenopedagogiki oraz specjaliści profilaktyki uzależnień.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników oraz pomocy wielu przyjaznych nam instytucji i prywatnych sponsorów udaje nam się zapewnić naszym uczestnikom udział w:

 • zajęciach sportowych basen, hala sportowa, lodowisko miejskie, jazda konna,korty tenisowe, tor saneczkowy,
 • imprezach kulturalno rozrywkowych kino, przedstawienia teatralne, festiwale,konkursy muzyczne,
 • imprezach okolicznościowych wycieczki, zabawy okazjonalne, ogniska, wyjazdy za miasto.


Działalność Ośrodka prowadzona jest poprzez:

 • prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej "STER"ul. Okrzei 1a dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • prowadzenie Świetlicy Środowiskowej "PROMYK"ul. Żeromskiego 2 dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • zapewnienie wyżywienia w postaci trzech posiłków, tj. drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku,
 • pomoc w prowadzeniu grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej "AZYMUT" poprzez zapewnienie opieki dzieciom jej uczestników,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej na terenie placówki,
 • realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez diagnostykę psychologiczną, terapię zaburzeń, prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,
 • profilaktyczno-rozwojowych, prowadzenie grupy sportowo-rekreacyjnej, prowadzenie treningów możliwości twórczych oraz organizowanie półkolonii letnich i zajęć wakacyjnych dla dzieci klientów MOPS, prowadzenie zajęć o charakterze kulturalno-oświatowym,
 • prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Koszt posiłków sfinansowany zostanie ze środków własnych gminy.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zapewnia dzieciom i młodzieży bezpłatne korzystanie z wyposażenia, materiałów dydaktycznych, sprzętu sportowego,  audiowizualnego i komputerowego.

Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 8:16 Akceptował/a:  
Edytował/a: Ryszard Leszczyński dn. 13.12.2018 15:16 Publikował/a: Ryszard Leszczyński dn. 13.12.2018 15:16
Przeglądano: 58732 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
13.12.2018 15:16 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świetlice. Ryszard Leszczyński
13.12.2018 15:16 Edycja podstrony Świetlice. Ryszard Leszczyński
13.12.2018 15:04 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świetlice Środowiskowe. Ryszard Leszczyński
13.12.2018 15:04 Edycja podstrony Świetlice Środowiskowe. Ryszard Leszczyński
13.12.2018 15:03 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Ryszard Leszczyński
13.12.2018 15:03 Edycja podstrony Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Ryszard Leszczyński
3.11.2016 8:58 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Ryszard Leszczyński
3.11.2016 8:58 Edycja podstrony Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Ryszard Leszczyński
25.01.2016 9:13 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Bartosz Olejnik
25.01.2016 9:13 Edycja podstrony Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Bartosz Olejnik


 
  odwiedzin: 4.472.780 / online: 3  
 
Administracja
© 2022 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP